DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

 

 

Vsebina (izvlečki)

Pregled številk

11: 1 (1963)    27: 2 (1979)    31: 1 (1983)    35: 1 (1987)    36: 1 (1988)    40: 3-4 (1995)    42: 2 (1999)    43: 3 (2000)    44: 1-2 (2001)    45: 2 (2002)    46: 1 (2003)    47: 1 (2004)    47: 2 (2004)    48: 1 (2005)    48: 2 (2005)    49: 1 (2006)    49: 2 (2006)    50: 1 (2007)    50: 2 (2007)    51: 1 (2008)    51: 2 (2008)    52: 1 (2009)    52: 2 (2009)    53: 1 (2010)    53: 2 (2010)    54: 1 (2011)    54: 2 (2011)    55: 1 (2012)    55: 2 (2012)    56: 1 (2013)    56: 2 (2013)    57: 1 (2014)    57: 2 (2014)    58: 1 (2015)    58: 2 (2015)    59: 1 (2016)    59: 2 (2016)    60: 1 (2017)    60: 2 (2017)    61: 1 (2018)    61: 2 (2018)    62: 1 (2019)    62: 2 (2019)    63: 1 (2020)    63: 2 (2020)    64: 1 (2021)    64: 2 (2021)    65: 1 (2022)    65: 2 (2022)   

Pregled vsebine: letnik 51, številka 2 (2008)


Prispevek k zgodovini raziskav biotske pestrosti v Sloveniji – kar zadeva

nižje nevretenčarje


Boris SKET

Ključne besede

biodiverziteta, Slovenija, raziskave, zgodovina


Razvoj raziskav fizične antropologije v Sloveniji


Marija ŠTEFANČIČ

Ključne besede

fizična antropologija, Slovenija, raziskave


Biokemija na Oddelku za biologijo – dobrodošli v svetu toksinov


Tom TURK

Ključne besede

biokemija, raziskave


Začetniki raziskovalnega in pedagoškega dela na področju fiziologije rastlin

v Sloveniji


Nada GOGALA

Ključne besede

fiziologija, rastline, Slovenija, raziskave, izobraževanje


Razvoj rastlinske ekologije v Sloveniji: Rastline skrajnih rastišč


Alenka GABERŠČIK, Andrej MARTINČIČ

Ključne besede

rastlinska ekologija, skrajna rastišča, Slovenija, raziskave, izobraževanje


Zgodovina Oddelka za biologijo na Univerzi v Mariboru


Dušan DEVETAK, Leon SENČIČ

Izvleček

Ključne besede

biologija, izobraževanje, zgodovina

 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba:
15.3.2010