DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

 

 

Vsebina (izvlečki)

Pregled številk

11: 1 (1963)    27: 2 (1979)    31: 1 (1983)    35: 1 (1987)    36: 1 (1988)    40: 3-4 (1995)    42: 2 (1999)    43: 3 (2000)    44: 1-2 (2001)    45: 2 (2002)    46: 1 (2003)    47: 1 (2004)    47: 2 (2004)    48: 1 (2005)    48: 2 (2005)    49: 1 (2006)    49: 2 (2006)    50: 1 (2007)    50: 2 (2007)    51: 1 (2008)    51: 2 (2008)    52: 1 (2009)    52: 2 (2009)    53: 1 (2010)    53: 2 (2010)    54: 1 (2011)    54: 2 (2011)    55: 1 (2012)    55: 2 (2012)    56: 1 (2013)    56: 2 (2013)    57: 1 (2014)    57: 2 (2014)    58: 1 (2015)    58: 2 (2015)    59: 1 (2016)    59: 2 (2016)    60: 1 (2017)    60: 2 (2017)    61: 1 (2018)    61: 2 (2018)    62: 1 (2019)    62: 2 (2019)    63: 1 (2020)    63: 2 (2020)    64: 1 (2021)    64: 2 (2021)    65: 1 (2022)    65: 2 (2022)   

Pregled vsebine: letnik 40, številka 3-4 (1995)


Morfološko - anatomska analiza listova taksona Iris cengialti Ambrosi f. vochinensis Paulin


Božena MITIĆ, Zinka PAVLETIĆ

Izvleček

Prezentirani su rezultati morfološko - anatomske analize listova taksona Iris cengialti Ambrosi f. vochinensis Paulin (series Pallidae Trinajstić) i uspoređeni s već prije dobivenim, sličnim rezultatima vrsta Iris pallida Lam., I. illyrica Tomm. i I. pseudopallida Trinajstić (također series Pallidae ). Rezultati ukazuju na taksonomsko značenje oblika i građe lisnog ruba.

Ključne besede

Iris (series Pallidae), listna anatomija


Flora in vegetacija vlažnih rastišč Slovenije - I. Rod Lindernia All.


Andrej SELIŠKAR, Darinka TRPIN, Branko VREŠ

Izvleček

V članku je podan pregled rodu Lindernia All. v Sloveniji. Poleg vrste Lindernia procumbens (Krock.) Philcox nastopa še Lindernia dubia (L.) Pennell, ki je nova za floro Slovenije. Opisani so posamezni razlikovalni znaki in navedene združbe v katerih taksona nastopata. Njihovo pojavljanje je prikazano na arealnih kartah.

Ključne besede

Lindernia , flora, vegetacija, Slovenija


Pseudostellario-Quercetum roboris Leucojetosum aestivi subass. nova v Krakovskem gozdu


Marko ACCETTO

Ključne besede

vegetacija, Slovenija


Scheuchzerio-Caricetea fuscae (Nordh.) R. Tx. 37 v Sloveniji


Andrej MARTINČIČ

 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba:
15.3.2010