DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

 

 

Vsebina (izvlečki)

Pregled številk

11: 1 (1963)    27: 2 (1979)    31: 1 (1983)    35: 1 (1987)    36: 1 (1988)    40: 3-4 (1995)    42: 2 (1999)    43: 3 (2000)    44: 1-2 (2001)    45: 2 (2002)    46: 1 (2003)    47: 1 (2004)    47: 2 (2004)    48: 1 (2005)    48: 2 (2005)    49: 1 (2006)    49: 2 (2006)    50: 1 (2007)    50: 2 (2007)    51: 1 (2008)    51: 2 (2008)    52: 1 (2009)    52: 2 (2009)    53: 1 (2010)    53: 2 (2010)    54: 1 (2011)    54: 2 (2011)    55: 1 (2012)    55: 2 (2012)    56: 1 (2013)    56: 2 (2013)    57: 1 (2014)    57: 2 (2014)    58: 1 (2015)    58: 2 (2015)    59: 1 (2016)    59: 2 (2016)    60: 1 (2017)    60: 2 (2017)    61: 1 (2018)    61: 2 (2018)    62: 1 (2019)    62: 2 (2019)    63: 1 (2020)    63: 2 (2020)    64: 1 (2021)    64: 2 (2021)    65: 1 (2022)    65: 2 (2022)   

Pregled vsebine: letnik 47, številka 1 (2004)


Coenological and synphysiological investigations on loess grassland vegetation (Salvio-Festucetum rupicolae) close to Gödöllo Hills (Hungary)


SZERDAHELYI Tibor, FÓTI Szilvia, CZÓBEL Szilárd, BALOGH Janos, NAGY Zoltan, TUBA Zoltan


Seasonal and daily pattern, temporal and spatial variability of ecosystem CO 2 -exchange in a temperate Pannonian loess grassland


FÓTI Szilvia, BALOGH Janos, CZÓBEL Szilárd, NAGY Zoltan, BARTHA Sandor, TUBA Zoltan


Pollution of garden soils and vegetables in the Šalek valley


KUGONIČ Nives, POKORNY Boštjan, STROPNIK Melita


Harmful impact of exceptional cold air outbreak in april 1997 on silver fir in Croatia


DIMINIĆ Danko, Boris HRAŠOVEC, Milan GLAVAŠ, Nenad POTOČIĆ


Alge posebnih okolij v Sloveniji


KRIVOGRAD KLEMENČIČ Aleksandra, VRHOVŠEK Danijel, SMOLAR Nataša, KOSI Gorazd

Izvleček

V prispevku je predstavljena raziskava alg v nekaterih posebnih biotopih v Sloveniji: eutrofnih jezerih (Koseški bajer, Sotelsko jezero), visokih barjih (Lovrenška jezera, Šijec), slapovih (Savica, slapovi na Krki, slapič na Pohorju), izvirih (izvir na Medvedjem Brdu in Pohorju, termalni izvir v Termah Čatež, mineralni izvir Rimski vrelec), brakičnih vodah (jezero v Fiesi, izliv Dragonje), hiperevtrofnih biotopih (gnojevka, rastlinskih čistilnih napravah), kopenskih biotopih (betonski zid, kamniti zid, deblo lipe ( Tilia platyphyllos ), apnenčasta skala, Krška jama) in reki Dragonji.

Vzorci so bili odvzeti na 26 vzorčnih mestih v letih 1998, 1999, 2000 in 2001. Z Bray - Curtisovim koeficientom podobnosti je bila ugotovljena podobnost v vrstni strukturi in abundanci alg.

Skupno je bilo določenih 537 vrst in podvrst alg iz devetih razredov, po številu določenih vrst so prevladovale Bacillariophyceae. 146 vrst in podvrst je bilo v Sloveniji prvič zabeleženih, od tega jih 107 pripada razredu Bacillariophyceae, 28 razredu Cyanophyceae, šest razredu Chlorophyceae, štiri razredu Zygnematophyceae in ena razredu Xanthophyceae.

Pojavljanje skoraj polovice vseh določenih vrst in podvrst je bilo omejeno na posamezna vzorčna mesta. Osem vrst ( Achnanthes minutissima , Cymbella affinis , Cymbella silesiaca , Gomphonema angustum , Navicula veneta , Navicula sp., Phormidium sp. in Trentepohlia aurea ) je bilo prisotnih v več kot polovici vseh posebnih biotopov.

Ključne besede

alge, eutrofna jezera, slapovi, izviri, visoka barja, kopenski biotopi, rastlinske čistilne naprave, jame, brakične vode, gnojevka

 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba:
15.3.2010