DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

   

 

IMPRESSUM

Uredniški odbor / Editorial board

 

Franc Batič (SLO)
Gregor Belušič (SLO)
Tina Eleršek (SLO)
Alenka Gaberščik (SLO)
Király Gergely (HU)
Matija Gogala (SLO)
Georg A. Janauer (A)
Nejc Jogan (SLO)
Vida Jojić (SRB)
Tina Klenovšek (SLO)
Alenka Malej (SLO)
Maria Mueller (A)
Siniša Ozimec (HR)
Hubert Potočnik (SLO)
Boris Sket (SLO)
Mihael Jožef Toman (SLO)
Branko Vreš (SLO)


Glavna in odgovorna urednica /
Editor-in-Chief

 

Jasna Dolenc Koce

 Jasna.dolenc.koce@bf.uni-lj.si


Tehnična urednica
/ Managing editor

 

Anita Jemec Kokalj

 anita.jemec@bf.uni-lj.si


Naslov uredništva / Editorial Office Address

 

Acta Biologica Slovenica
Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

+386 (1) 423 3388

+386 (1) 257 3390

 Jasna.dolenc.koce@bf.uni-lj.si


Oblikovanje /
Design:
Žare Vrezec

 

Publikacijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Revija je indeksirana v / Journal is indexed in: CAB Abstracts, Web of Science Clarivate

Izdaja / Published by: Društvo biologov Slovenije – Biological Society of Slovenia

ISSN 1854-3073 (Spletna izdaja - Web edition)

UDK 57(497.4)

Revija izhaja dvakrat letno. / The journal is published biannually.

 

 

Naročila sprejema / Orders should be sent to

 

Društvo biologov Slovenije
Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

+386 (1) 423 3388
+386 (1) 257 3390
anita.jemec@bf.uni-lj.si

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba: 5.1.2011