DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

   

 

IMPRESSUM

Uredniški odbor / Editorial board

 

Prof. dr. Franc Batič, Ljubljana, Slovenija
Akad. prof. dr. Matija Gogala, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr. Nada Gogala, Ljubljana, Slovenija
Prof. Dr. Georg A. Janauer, Wien, Österreich
Izr. prof. dr. Franc Janžekovič, Maribor, Slovenija
Izr. prof. dr. Nejc Jogan, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr. Alenka Malej, Piran, Slovenija
Prof. dr. Livio Poldini, Trieste, Italia
Prof. dr. Doekele G. Stavenga, Groningen, Netherland
Prof. dr. Boris Sket, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr. Mark Tester, Adelaide, Australia
Prof. dr. Mihael Jožef Toman, Ljubljana, Slovenija
Dr. Branko Vreš, Ljubljana, Slovenija
Akad. prof. dr. Robert Zorec, Ljubljana, Slovenija
Dr. Alexis Zrimec, Ljubljana, Slovenija


Glavni urednik /
Editor-in-Chief

 

Prof. dr. Alenka Gaberščik

 alenka.gaberscik@bf.uni-lj.si


Tehnični urednik
/ Managing editor

 

Doc. dr. Gregor Zupančič

 gregor.zupancic@bf.uni-lj.si


Naslov uredništva / Editorial Office Address

 

Acta Biologica Slovenica
Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

+386 (1) 423 3388

+386 (1) 257 3390

 alenka.gaberscik@bf.uni-lj.si


Oblikovanje /
Design:
Žare Vrezec

 

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Revija je indeksirana v / Journal is indexed in: Ulrichsweb
 

Revija izhaja dvakrat letno. / The journal is published biannually.

 

 

Naročila sprejema / Orders should be sent to

 

Društvo biologov Slovenije
Večna pot 111, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

+386 (1) 423 3388
+386 (1) 257 3390
gregor.zupancic@bf.uni-lj.si

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba: 5.1.2011