DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

   

 

ACTA BIOLOGICA SLOVENICA

 

PREJ / FORMERLY
Biološki vestnik

IZDAJATELJ / PUBLISHER
DRUŠTVO BIOLOGOV SLOVENIJE
Biological Society of Slovenia

ISSN 1854-3073
UDK 57(497.4)
 

© 2003, Društvo biologov Slovenije –
Journal of Biological Society of Slovenia

Zadnja sprememba:
5.1.2011