Herbarijska zbirka
Biološkega inštituta ZRC SAZU
vodena v podatkovni zbirki FloVegSi


Po zbirki lahko iščete po eni ali večih vsebinah. Če so v zbirki primerki, ki ustrezajo izbranim parametrom, potem se bo pred vami izpisala herbarijska etiketa z osnovnimi podatki o herbarijskem primerku. Točni podatki (podroben opis rastišča, lokalitete s koordinatami in ostali podatki o herbarijskem primerku) so zbrani v podatkovni zbirki FloVegSi.